Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài haiku (223-226)

Bài ca chim đỗ quyên
đưa lão sư hài cú
rong chơi khắp mọi miền.

Ơ kìa vầng trăng thanh
ở bên trên ngõ vắng
có phải trăng Tây Hành?

Mùa hè đã đi qua
đôi tay ta bận rộn
gọt vỏ dưa và cà.

Mệt mỏi đến tận xương
nếu ngã, ta sẽ ngã
trên cánh đồng đinh hương.

________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh của Sam Hamill
trong Narrow Road to The Interior and Other Writings
(Con Đường Hẹp Thiên Lý và những ghi chú khác).
Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).
https://phaphoan.ca/category/waka-haiku-kanshi/matsuo-basho-松尾笆焦-tung-vi-ba-tieu/

Leave a Reply