Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài haiku (223-226)


Bài ca chim đỗ quyên
đưa lão sư hài cú
rong chơi khắp mọi miền.

Ơ kìa vầng trăng thanh
ở bên trên ngõ vắng
có phải trăng Tây Hành?

Mùa hè đã đi qua
đôi tay ta bận rộn
gọt vỏ dưa và cà.

Mệt mỏi đến tận xương
nếu ngã, ta sẽ ngã
trên cánh đồng đinh hương.

________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh của Sam Hamill
trong Narrow Road to The Interior and Other Writings
(Con Đường Hẹp Thiên Lý và những ghi chú khác).
Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).
https://phaphoan.ca/category/waka-haiku-kanshi/matsuo-basho-松尾笆焦-tung-vi-ba-tieu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s