Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 5 Bài Haiku


Haiku (182)
Trăng thu sáng lung linh
cả đêm tôi cất bước
quanh bờ ao một mình.
Haiku (183)
Đêm mùa xuân ngọt ngào
tan đi, khi ta ngắm
hoa anh đào trên cao.
Haiku (184)
Kìa thân cây đào già
không rơi một chiếc lá
khi gió mùa thu qua.
Haiku (185)
Ơ kìa chú chim oanh
cớ sao ỉa lên cả
chiếc bánh gạo ngoài sân!
Haiku (186)
Giọng chú dế ngân vang
giữa những con tôm nhỏ
trong một phiên chợ làng.
________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh
của Sam Hamill trong Narrow Road to The Interior and Other Writings
(Con Đường Hẹp Thiên Lý và những ghi chú khác).
Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s