Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 5 Bài Haiku

Haiku (182)
Trăng thu sáng lung linh
cả đêm tôi cất bước
quanh bờ ao một mình.
Haiku (183)
Đêm mùa xuân ngọt ngào
tan đi, khi ta ngắm
hoa anh đào trên cao.
Haiku (184)
Kìa thân cây đào già
không rơi một chiếc lá
khi gió mùa thu qua.
Haiku (185)
Ơ kìa chú chim oanh
cớ sao ỉa lên cả
chiếc bánh gạo ngoài sân!
Haiku (186)
Giọng chú dế ngân vang
giữa những con tôm nhỏ
trong một phiên chợ làng.
________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh
của Sam Hamill trong Narrow Road to The Interior and Other Writings
(Con Đường Hẹp Thiên Lý và những ghi chú khác).
Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Leave a Reply