Yosa Buson (与謝 蕪村, Dữ Tạ Vu Thôn): 4 Bài Haiku

Haiku (170)
Mặt trăng chìm dần
bóng hoa bóng lá
bên song lại gần.

*
Haiku (171)
Thắp ngọn đèn dầu (*)
bông cúc vàng thắm
mất đi sắc màu.

*
Haiku (172)
Đêm còn vấn vương
trên hoa mận trắng
nở bừng ánh dương.

*
Haiku (173)
Ẩn hiện xa xăm
dưới vầng trăng sáng
mùi hương tử đằng.

(*) nguyên tác là ”đèn lồng”.

_________
* Pháp Hoan phỏng dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Yosa Buson (Dữ Tạ Vu Thôn, 与謝 蕪村).

Leave a Reply