Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku

Haiku (147)
Ánh chớp loé lên
xuyên qua bóng tối
tiếng diệc kêu đêm

Haiku (148)
Vẫn chưa lìa đời
hành trình kết thúc
chiều thu đến rồi

Haiku (149)
Hoa cúc trắng ngần
chạm mắt người ngắm
không vương bụi trần

Haiku (150)
Điều tôi khát khao
bên trong túi vải
hoa và trăng sao
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Leave a Reply