Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku


Haiku (147)
Ánh chớp loé lên
xuyên qua bóng tối
tiếng diệc kêu đêm

Haiku (148)
Vẫn chưa lìa đời
hành trình kết thúc
chiều thu đến rồi

Haiku (149)
Hoa cúc trắng ngần
chạm mắt người ngắm
không vương bụi trần

Haiku (150)
Điều tôi khát khao
bên trong túi vải
hoa và trăng sao
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s