Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku


Haiku (128)
Version (1)

Đứa trẻ, con nhà nông
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngước nhìn vầng trăng trong.

Version (2)
Đứa con bác nông dân
thỉnh thoảng ngưng xay lúa
ngẩng đầu nhìn trăng thanh.

Haiku (129)
Tiếng vượn khóc nỉ non
hay là tiếng trẻ con
trong gió thu bỏ lại.

Haiku (130)
Mưa mùa đông đến rồi
cả khỉ kia cũng muốn
khoác lên mình áo tơi.

Haiku (131)
Một năm nữa qua rồi
dưới chân đôi giày cỏ
trên tay chiếc nón cời.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).
https://phaphoan.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s