Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 5 bài Haiku

Haiku (123)
Cành dẻ trên mái nhà
nào có ai thấy được
đây đó những nụ hoa.
*
Haiku (124)
Ôi tĩnh lặng làm sao!
thấm sâu vào tầng đá.
tiếng ve sầu trên cao.
*
Haiku (125)
Chim và cá nghĩ gì?
tôi cũng không biết nữa
năm cũ sắp qua đi.
*
Haiku (126)
Trăng mùa thu rạng ngời
con triều kia dâng đến
gần trước cửa nhà tôi.
*
Haiku (127)
Những cụm mây giữa trời
giúp cho người thưởng nguyệt
giây lát được nghỉ ngơi.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson, & Issa.
Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu).

Leave a Reply