Kobayashi Issa ( 小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà) | Pháp Hoan dịch Việt: 7 bài Haiku


Haiku (111)
Này chim sẻ kia ơi
hãy mau mau tránh chỗ
ngựa phi tới nơi rồi!

*
Haiku (112)
Này chú dế kia ơi
hãy mau mau tránh chỗ
Issa sắp lật người.

*
Haiku (113)
Giữa đêm hè lặng thinh
tiếng dế kêu rỉ rả
trong thân con bù nhìn.

*
Haiku (114)
Khuôn mặt của vầng trăng
ta có thể nói rằng:
độ chừng mười hai tuổi.

*
Haiku (115)
Chim đỗ quyên kêu rồi
đến tôi và đến núi
đến núi và đến tôi.

*
Haiku (116)
Trên tán cây, côn trùng
theo dòng sông chảy xuống
vẫn ca vang không ngừng.

*
Haiku (117)
Mưa mùa xuân nhạt nhoà
chú chuột đang uống nước
bên dòng Sumida.

________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong A Few Flies and I: Haiku by Issa.
Nguyên tác thơ của Kobayashi Issa ( 小林一茶, Tiểu Lâm Nhất Trà).
* Đọc những tác phẩm khác của ông tại đây:
https://phaphoan.wordpress.com/category/waka-haiku-kanshi/kobayashi-issa-小林一茶-tieu-lam-nhat-tra/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s