Yosa Buson (与謝 蕪村, Dữ Tạ Vu Thôn) | Pháp Hoan dịch Việt: 5 bài Haiku


Haiku (105)
Thư pháp ngỗng hoang
lấy trăng làm triện
và trời làm toan.
*
Haiku (106)
Lá liễu rụng đầy
lòng suối khô cạn
đá nằm đó đây.
*
Haiku (107)
Đột ngột mưa rào
một bầy sẻ nhỏ
bám nhành cỏ cao.
*
Haiku (108)
Dòng chảy mùa xuân
thiếu nữ lội nước
bùn vương chân trần.
*
Haiku (109)
Kêu lên ba lần
tiếng con nai nhỏ
và rồi lặng thinh.
_________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong The Essential Haiku, Versions of Basho, Buson,
& Issa. Edited by Robert Hass. Nguyên tác thơ của Yosa Buson (Dữ Tạ Vu Thôn, 与謝 蕪村).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s