John Stevens | Pháp Hoan chuyển ngữ: Waka (249) | Ryokan Taigu (良寛大愚)

Waka (249)

Ryokan Taigu (良寛大愚)

Người hãy đến thăm ta
khi hoàng hôn buông xuống
để nghe tiếng dế ca
và ngắm vầng trăng sáng
trên rừng thu nhạt nhoà.
 

At dusk
come to my hut
the cricket will
serenade you and I will
introduce you to the moonlit wood.

____________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh
của John Stevens trong Dewdrops on a Lotus Leaf.
Zen Poems of Ryokan. Translated and Introduced by John Steven.
Nguyên tác thơ Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại Ngu, 良寛大愚).

Leave a Reply