Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm

“Hãy thôi phàn nàn về quá khứ. Làm thế, chúng ta chỉ phí phạm năng lượng mà thôi. Các bạn có thể làm được nhiều điều cho loài người nếu như các bạn chịu lộ diện và tinh tế. Chúng ta hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm nào cả. Hãy tháo kính râm xuống và nhận biết ánh sáng. Các bạn có thể làm được rất nhiều điều không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Các bạn có thể góp phần giúp đỡ và phụng sự những người đang đau khổ, những người đang mắc kẹt trong đủ loại khó khăn.” – Đạo Sinh chuyển ngữ

Let’s not complain about the past; it is such a waste of energy. You could do a lot of things for humankind if you could come out and be precise. Let us face the world without wearing sunglasses. Take off your glasses and perceive the light…You can do so much, not only for yourself but for others. You could contribute so much help and service to people who are suffering, who are trapped in all kinds of problems. ~ Chögyam Trungpa | Source: True Perception: The Path of Dharma Art, page 85

Leave a Reply