Thích Nguyên Lý: Thông báo thay đổi một số địa điểm trong lộ trình cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần 2

LỜI THƯA SEN TRẮNG: Tiếp sau Thông báo ngày 11 tháng Mười Một, 2020, của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý về Đợt Cứu Trợ lần 2, chương trình cụ thể 6 ngày tại các địa điểm Miền Trung. Hôm qua, 14 tháng Mười Một, 2020, một Thông báo khác được phổ biến, cũng trên trang facebook cá nhân của Hòa Thượng, cho biết do thời gian và hoàn cảnh, lộ trình có chút thay đổi một số địa điểm. Sen Trắng xin chuyển đạt thông tin này đến toàn thể đại chúng muôn phương, giữ lòng với Đạo, và canh cánh nặng tình với Đồng bào Quê Hương ở những thời khắc khó khăn này, tương tức tương nhập Phật sự “Từ Bi Cứu Khổ”

 

Vì thời gian và hoàn cảnh nên Đoàn thay đổi một vài địa điểm trong chương trình cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần 2 như sau:

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (lần thứ hai)
(Từ ngày 16/11/2020 đến 21/11/20)

Ngày 16/11/2020 (tức ngày 02/10/ Canh Tý):

05 giờ sáng: khởi hành,tối nghỉ tại Tuy Hòa

Ngày 17/11/2020 ( 03/10/ Canh Tý)

6giờ sáng: khởi hành.

Điểm 1: 08 giờ sáng, cứu trợ 300 phần quà,tại Thôn Tân Hòa, Xã Xuân Sơn,H. Đồng Xuân . Liên lạc: Anh Trung, ĐT: 0987 354 315
Điểm 2:10 giờ sáng, cứu trợ 300 phần quà tại Xã An Định, H. Tuy An.

Tối nghỉ tại Quảng Ngãi.

Ngày 18/11/2020 ( 04/10/ Canh Tý):

– 06 giờ sáng, khởi hành đi Nghĩa Hành

Điểm1: 08 giờ: cứu trợ 300 phần quà tại Chùa Phước Quang,Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Liên lạc: Thầy Đồng Hoàng: 0935 208 579
Điểm2: 10 giờ: cứu trợ 200 phần quà tại Chùa Thạch Phổ, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi. Liên lạc: SC Nguyên Trang,ĐT :0966 382 378,Tối nghỉ tại Thị trấn Khâm Đức, Quảng Nam.

Ngày 19/11/2020 ( 05/10/ Canh Tý):

– 06 giờ sáng: khởi hành,đi Phước Sơn,Quảng Nam.

Điểm 1:08 giờ sáng: cứu trợ 300 phần quà tại Phước Lộc, Quảng Nam (nếu đường vô Phước Lộc không được,mời dân ra Phước Kim phát quà)
Điểm 2: 10 giờ sáng: cứu trợ 300 phần quà tại Phước Thành, Quảng Nam. (nếu đường vô Phước Thành không được,mời dân ra Phước Kim phát quà).Tối về nghỉ tại Đà Nẵng.

Ngày 20/11/2020 ( 06/10/ Canh Tý):

-06 giờ sáng khởi hành về Bình Định
– 15 giờ chiều: cứu trợ 300 phần quà tại Chùa Phú Nhiêu, Thôn Phú Nhiêu, Xã Mỹ Phong, H. Phù Mỹ ,Bình Định. Liên lạc: Thầy Vạn Hội, ĐT: 0384 954 431 Tối nghỉ tại Tuy Hòa

Ngày 21/11/2020 (07/10/Canh Tý)

– Về lại Sài Gòn

(Tổng cộng: 2000 phần quà ,mỗi phần trị giá 650.000 đồng( bao gồm tiền mặt và phẩm vật)

Chùa Từ Hiếu, ngày 14/11/2020

Trú Trì
Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý

____________________________________________
*Bản sao kính trình Hòa ThượngTuệ Sỹ
để kính tường

_________________________

Đọc thêm

THƯ KÊ GỌI, Thích Nguyên Lý
Quê Nhà, đã mấy mưa dầm…, Quảng Pháp
Ngày Vẫn Nắng Lên, Tuấn Khanh
“Ở nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò…”, Quảng Pháp
Mệ, Tuấn Khanh
THƯ TRI ÂN – Đóng Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung, Thích Nguyên Lý
Hòa Thượng Thích Nguyên Lý thông báo Cứu Trợ Miền Trung Đợt 2, Sen Trắng USA
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (lần thứ hai)

_________________________

 

 

One thought on “Thích Nguyên Lý: Thông báo thay đổi một số địa điểm trong lộ trình cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần 2

  1. Pingback: Tuấn Khanh: Nơi Đây Em Chờ, Nơi Đây Mẹ Chờ |

Leave a Reply