Jetsünma Tenzin Palmo/Đạo Sinh chuyển ngữ: Tha thứ cho chính mình

“Chúng ta phải tha thứ cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm và hành động ngu xuẩn. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta là con người. Nếu chúng ta hoàn hảo thì chúng ta sẽ không cần đến con đường, vì lúc đó chúng ta đã đến nơi! Nhưng vì chúng ta có vấn đề, chúng ta có lỗi, chúng ta đã nhầm lẫn một cách u mê nên chúng ta mới cần đến một con đường.
Vì thế chúng ta hãy chấp nhận bản thân chúng ta để chúng ta có thể vươn tay ra mà đón nhận người khác. Chúng ta có thể khởi đầu bằng cách thân thiện với chính mình, bằng cách độ lượng phần nào với bản thân mình. Rồi điều này sẽ giúp chúng ta thân thiện hơn, độ lượng hơn với mọi người.” ~ Jetsünma Tenzin Palmo/Đạo Sinh chuyển ngữ
——————
We have to forgive ourselves. We have all made mistakes and acted stupidly. So what? We’re human beings. If we were perfect then we wouldn’t need a path, since we would already have arrived! It is because we have problems, because we have faults, because we’ve made stupid mistakes that we need a path. So therefore as we accept ourselves, so we can reach out and forgive others. We can start by befriending ourselves, being a little more tolerant of ourselves and that will help us be friendlier and more tolerant of others.

One thought on “Jetsünma Tenzin Palmo/Đạo Sinh chuyển ngữ: Tha thứ cho chính mình

Leave a Reply