BHDHK: Thông Tư: Về việc tạm ngưng sinh hoạt vì dịch bệnh

Dịch Bệnh Covid-19 trên thế giới ngày mỗi gia tăng nhanh chóng hiện đã có hơn 120 quốc gia đang bị lây nhiễm. Ngày 11 tháng 3 năm 2020 chủ tịch cơ quan y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố cơn đại dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Riêng tại Hoa kỳ tính đến giờ này gần 50 tiểu bang đang có người nhiễm bệnh, hơn 1600 ngƣời đang bị nhiễm covid-19 và trên 40 người đã thiệt mạng.

Để hạn chế việc lây nhiễm Covid-19, chính quyền liên bang cũng như các tiểu bang kêu gọi dân chúng không nên tụ tập ở các nơi đông ngƣời, không nên bắt tay mỗi khi gặp nhau và rửa tay thường xuyên v.v…

Tình trạng lây nhiễm nhanh chóng và nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng đã hủy bỏ những Phật sự có quy tụ đông người như: Đại Lễ Phật Đản chung, Đại Hội Khoáng Đại kỳ III, Khóa Tu Học Bắc Mỹ v.v… trước tình hình đó, Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ quyết định…

Leave a Reply