TRƯỞNG LÃO Hòa thượng Thích Quảng Độ: THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL.2563 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa-thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng-Ni, – Kính thưa Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nhẫn, khổ hành bậc nhất; Niết-bàn, lạc tối thượng. Đây là lời Phật dạy. Nương theo lời dạy của Đức Thế…