BHD/GÐPT/VN/HK: KHẤP BÁO: Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh Huynh trưởng Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng sớm Vãng Sanh Phật Cảnh.

 

 

Leave a Reply