Phật Giáo Hướng Dẫn Và Chỉ Đạo Ở Thế Kỷ 21: Tham Luận I: Hòa Thượng Tịnh Tâm (Ching Hsin) Sở Nghiên Cứu Phật Giáo Tịnh Giác, Đài Loan

Dịch Giả: Thích Viên Lý 1. LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời đại tân tiến ngày nay, với biết bao nỗ lực của các nhà kỹ sư chuyên nghiệp và các khoa học gia đã góp phần nâng cao mức sống con người kể từ…