Trần Mộng Tú: Mừng Năm Mới 2017: TÂM AN

Gửi những người bạn thân yêu của tôi. Chữ này nghe sao giản dị thế, cả hai chữ đều vần bằng, nên khi đọc lên giọng ta trầm xuống, ta có thể nói thầm vào tai nhau rất khẽ nghe cũng vẫn rõ ràng. Chữ Tâm và chữ An để đặt tên cho con cũng rất…