Nguyên Ðại Ðỗ Chí Phi: Tâm sự của một người Lam Viên “Đến Muộn”

13708304_1229198707112492_2863878983608795989_o.jpg

Khi đã biết và sẽ nhận được chứng chỉ này thì mình có sự quán chiếu và suy nghỉ về tương lai nghề Huynh Trưởng của mình sẽ đi về đâu.

Có lẻ là mình chưa có sự am tường sâu sắc về tổ chức-Lý Tưởng, thấy sự bất hoà họp trong ban HT và Miền. Dẫn đến sự chia rẽ và phiền não cho một số HT trẻ trong đó có bản thân mình.

Cầu mong Tam Bảo hộ trì cho bản thân mình ngày càng Tinh Tấn đễ vược qua mọi nguy khó và cùng sánh vai với các HT bạn trên con đường Tu Chỉnh bản thân &̀ hy vọng truyền nhẫn khiến thức mà mình học hỏi được cho các em.

Hành trình này là nhờ sự gieo duyên, ủng hộ tinh thần và noi gương sự Tinh Tấn của một số Quý Anh Chị Em Lam Viên sau đây: Anh Pháp, Anh Hồ Chí Cường, Chị Thi Minh Le, Chị Huong Dang, Anh Hỷ, Scottie Nguyen, Chinh Thuy, Thai Nguyen, Tinh Lac, Hieu Nguyen, Hải, Sơn Lê, Anh Chúc, Minh Tam Do, Kevin Kien Pham, Cindy Phuc Nguyen Dunn, Hạ Lê, Hà Lê, Cardin Duong, Rem Dinh Le, Phú, Tâm Lê, Linh Nguyen, Nhi, LinhNhi Nguyen và không quên là Hiền Thê luôn luôn động viên & ủng hộ trong mọi hoàn cảnh.

Trân thành cảm ơn quý ACE đã bỏ thời gian quý báo đễ đọc lời tâm tình này.

Chúc quý ACE ngày ngày An Lạc.

Nguyên Ðại Ðỗ Chí Phi

Leave a Reply